Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. In het volgende zullen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is drive&park Booking GmbH, Niederrheinstraße 195, 40474 Düsseldorf, Deutschland, Tel.: +49 (0) 211 / 859 099 80, Fax: +49 (0) 211 / 83 83 27 79, E-Mail: info@driveandpark.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Hosting & content delivery network

3.1 Amazon Web Services

We gebruiken het systeem van de volgende provider om onze website te hosten en de pagina-inhoud weer te geven: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA.

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider.
Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider het EU-VS Data Privacy Framework ondertekend, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

3.2 Elementor

We gebruiken het systeem van de volgende provider om onze website te hosten en de pagina-inhoud weer te geven: Elementor Ltd, Tuval St 40, Ramat Gan, 5252247, Israël.

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider.
Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Wanneer gegevens worden overgedragen naar de locatie van de provider, wordt een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

3.3 AWS CloudFront

We gebruiken een content delivery network van de volgende provider: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, VS.

Met deze service kunnen we grote mediabestanden zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts sneller leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers. De verwerking wordt uitgevoerd om ons legitieme belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website te beschermen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben met de provider een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider het EU-VS Data Privacy Framework ondertekend, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde “sessiecookies”), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde “permanente cookies”). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact opnemen

5.1 Brevo

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem van de volgende aanbieder: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden verzonden, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, omdat dit noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van het contract, of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons legitieme belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens tegenstrijdige wettelijke bewaartermijnen worden uw gegevens die op deze manier worden doorgegeven, verwijderd zodra de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Bovendien kan met behulp van cookies verdere informatie worden verzameld en geanalyseerd om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken; deze informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met andere gegevensrecords. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de juiste browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.

Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.2 Zendesk

Deze website maakt gebruik van een live chat systeem van de volgende aanbieder: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Ierland.

De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden doorgegeven, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, omdat dit noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van het contract, of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR vanwege ons legitieme belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens tegenstrijdige wettelijke bewaartermijnen worden uw gegevens die op deze manier worden doorgegeven, verwijderd zodra de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Bovendien kan met behulp van cookies verdere informatie worden verzameld en geanalyseerd om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken; deze informatie wordt echter niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wordt niet samengevoegd met andere gegevensrecords. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de juiste browserinstellingen. De functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.

Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.3 Brevo

We maken gebruik van de diensten van de volgende aanbieder voor herinneringen: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

We geven je e-mailadres en andere klantgegevens uitsluitend door aan de provider op basis van je uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR, zodat de provider per e-mail contact met je kan opnemen voor een herhalingsherinnering.

U kunt uw toestemming aan ons of de aanbieder te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.4 Eigen evaluatieherinnering

We gebruiken je e-mailadres als eenmalige herinnering om een beoordeling van je bestelling in te dienen, uitsluitend op basis van je uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.

5.5 Trustpilot

Wij maken gebruik van de diensten van de volgende aanbieder voor beoordelingsherinneringen: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Wij geven uw e-mailadres en andere klantgegevens uitsluitend aan de aanbieder door op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, zodat de aanbieder u per e-mail kan benaderen met een beoordelingsherinnering.

U kunt uw toestemming aan ons of de aanbieder te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Wij hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.6 Zendesk

Om vragen van klanten te verwerken, gebruiken we het e-mailticketing systeem van de volgende provider: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Ierland.

Als u contactverzoeken per e-mail indient via onze website, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. U kunt de huidige status van de verwerking van uw vraag altijd bekijken via het individueel toegewezen ticketnummer.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonlijke gegevens verzameld in overeenstemming met de omvang van de voorziening, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de provider, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij een efficiënte organisatie van onze klantenservice, een zo snel mogelijk antwoord op uw aanvraag en de optimalisatie van ons serviceaanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.7 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

6) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Uw IP-adres wordt ook geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de persoon in kwestie de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een commentaar te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde onwettig.

De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden bezwaar maken tegen de onwettigheid ervan.

U als gebruiker kunt zich abonneren op de vervolgcommentaren. U ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (double opt-in procedure). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het abonneren op reacties is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt zich te allen tijde afmelden voor lopende commentaarabonnementen met effect voor de toekomst; voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, verwijzen wij u naar de bevestigingsmail.

7) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn om een account te openen, vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Uw klantenaccount kan te allen tijde worden opgeheven door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via deze account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

8) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

8.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. We slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een corresponderend bericht te sturen naar de in het begin genoemde controller. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze verzendlijst voor de nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 Amazon SES

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS.

Op basis van ons legitieme belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR voert de provider ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geanalyseerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen.

U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en niet doorgeeft aan derden.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.3 Brevo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Op basis van ons legitieme belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing, geven we de gegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze provider in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR voert de provider ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geanalyseerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en verbiedt om ze door te geven aan derden.

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 Indien nodig voor de contractverwerking voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode als onderdeel van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. c GDPR. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dit nodig is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie

9.2 ParkingPro

Wij gebruiken de volgende provider voor het verwerken van bestellingen: Booking Services B.V., Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum, Nederland.

Naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de provider in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b GDPR uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling.

9.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

– Apple Pay

Als u kiest voor de betaalmethode “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de “Apple Pay”-functie op uw iOS-, watchOS- of macOS-apparaat door het debiteren van een betaalkaart die is opgeslagen bij “Apple Pay”. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling te autoriseren, moet je daarom een code invoeren die je eerder hebt opgegeven en deze verifiëren met behulp van de Face ID- of Touch ID-functie op je apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in versleutelde vorm doorgestuurd naar Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling te verwerken. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens de beschreven transmissies, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

Apple slaat geanonimiseerde transactiegegevens op, inclusief het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Deze anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Als je Apple Pay op je iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop af te ronden die je hebt gedaan via Safari op je Mac, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de Apple servers. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar “Wallet & Apple Pay” en schakel “Betalingen op Mac toestaan” uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/nl/HT203027
– Klarna

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je vooraf betaalt (zoals creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de aanbieder vooruitbetaalt (zoals aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico’s.

Naast de interne criteria van de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, kan identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus ook worden opgenomen in de beslissing als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/credit_rating_agencies.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar ons of naar de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
– Mollie

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van je bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
– Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u vooruitbetaalt, worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarvoor wij vooruitbetalingen doen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over een alternatief betaalmiddel, indien van toepassing) te verstrekken.

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, geven we deze gegevens door aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico’s.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar ons of naar de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

10) Online marketing

10.1 Brevo Tracker

Deze website gebruikt de softwarematige marketingdienst van de volgende aanbieder voor het leveren en synchroniseren van verschillende klantbeheerdiensten: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

De service maakt de geautomatiseerde verwerking van feedactiviteiten, de controle van reclame in de gebruikte marketingkanalen en de succesanalyse van marketingmaatregelen mogelijk, evenals gecentraliseerde e-mailmarketing en contactbeheer.

Voor het uitvoeren van de verschillende functies worden cookies gebruikt, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die ons in staat stellen om uw gebruik van de website te analyseren. De cookies verzamelen bepaalde informatie, zoals het IP-adres, de locatie en het tijdstip waarop de pagina werd geopend.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de “cookie consent tool” op de website te deactiveren.

Andere rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking die worden gebruikt in het kader van specifieke servicefuncties (zoals de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a GDPR bij het verzenden van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onaangetast.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

10.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via cookies en/of web beacons wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de “cookie consent tool” op de website te deactiveren.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

10.3 geavanceerde winkel

Wij nemen deel aan het affiliate programma van de volgende aanbieder: advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlijn, Duitsland.

In dit kader hebben wij op onze website links geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of van derden (“partnersites”).

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de overeenkomstige afrekening van provisiebetalingen, gebruikt de aanbieder cookies en/of vergelijkbare technologieën, die over het algemeen op de partnersites worden ingesteld en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. Daarbij verwerkt de aanbieder ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, andere eindapparaatinformatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de opties voor het beheer van toestemming voor cookies op de partnersites.

10.4 Audience Serv

Wij nemen deel aan het affiliate-programma van de volgende aanbieder: Audience Serv GmbH, Kemperplatz 1, 10785 Berlijn, Duitsland.

In dit kader hebben wij links op onze website geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of van derden (“partnersites”).

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de overeenkomstige afrekening van provisiebetalingen, gebruikt de aanbieder cookies en/of vergelijkbare technologieën, die over het algemeen op de partnersites worden ingesteld en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. Daarbij verwerkt de aanbieder ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, andere eindapparaatinformatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de opties voor het beheer van toestemming voor cookies op de partnersites.

10.5 AWIN performance advertising netwerk

Wij nemen deel aan het affiliate-programma van de volgende aanbieder: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

In dit kader hebben we links op onze website geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of derden (“partnersites”).

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de overeenkomstige afrekening van provisiebetalingen, gebruikt de aanbieder cookies en/of vergelijkbare technologieën, die in de regel op de partnersites worden ingesteld en waarvoor wij in dit opzicht volgens de wet op de gegevensbescherming niet verantwoordelijk zijn. De aanbieder verwerkt ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, andere eindapparaatinformatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de opties voor het beheer van toestemming voor cookies op de partnersites.

11) Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Overdracht aan Google LLC, gevestigd in de VS, is ook mogelijk.

Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het verkorte IP-adres dat uw browser als onderdeel van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de “Cookie Consent Tool” op de website.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie “demografische kenmerken” en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder voor cross-device conversies, onder voorbehoud van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device analyse wilt stoppen, kunt u de functie “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Ga voor meer informatie over Google Signals naar de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

GebruikersID’s
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan de functie “UserIDs” worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics 4 maakt standaard geen gebruik van cookies wanneer u de website bezoekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor cookies. In plaats daarvan wordt informatie over uw gebruiksgedrag verzameld en verwerkt door middel van zogenaamde pings (kleine gegevenspakketjes die naar de host van een eindapparaat worden gestuurd). Deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Overdracht aan Google LLC, gevestigd in de VS, is ook mogelijk.

Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het verkorte IP-adres dat uw browser als onderdeel van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van Google Analytics 4 worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, inclusief de overdracht van gegevens via “pings” en de mogelijke instelling van Google Analytics-cookies, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR.

Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren met behulp van de “cookie consent tool” op de website.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie “demografische kenmerken” en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van externe aanbieders. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder voor cross-device conversies, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device analyse wilt stoppen, kunt u de functie “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Ga voor meer informatie over Google Signals naar de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

GebruikersID’s
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie “UserIDs” worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de “Google Tag Manager”, een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: “Google”).

Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analysediensten, en voor het kalibreren, controleren en koppelen aan voorwaarden via een gestandaardiseerde gebruikersinterface. Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze ook niet uit. De service voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit. Google Tag Manager geeft echter uw IP-adres door aan Google wanneer u een pagina opent en kan dit daar opslaan. Het kan ook worden doorgegeven aan servers van Google LLC. in de VS is mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider het EU-VS Data Privacy Framework ondertekend, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.4 Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst van de volgende provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, algoritmen voor het lezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de dienst gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, waaronder informatie over het gebruikte eindapparaat, zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te evalueren voor statistische analyses van het gebruiksgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. Dit maakt het onder andere mogelijk om bewegingspatronen te analyseren (zogenaamde heat maps), die de duur van paginabezoeken en interacties met pagina-inhoud laten zien (bijv. tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs). Pseudonimisering sluit de mogelijkheid van directe persoonlijke identificatie uit. Uw persoonlijke gegevens worden niet samengevoegd met duidelijke gegevens die op een andere manier zijn verzameld.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service in de “cookie consent tool” op de website te deactiveren.

Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider het EU-VS Data Privacy Framework ondertekend, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12) Retargeting/remarketing en conversietracking

12.1 geavanceerde winkel

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlijn, Duitsland.

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

12.2 Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.3 Kupona

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda, Duitsland.

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

12.4 Microsoft-reclame

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende leverancier: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.5 doelprestaties

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: target performance GmbH, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund, Duitsland.

Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame te benaderen die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

12.6 Google Ads conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de “cookie consent tool” op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de browser plug-in van Google beschikbaar op de volgende link
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Om gebruikers van wie we gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties op een nog meer op interesse gebaseerde manier aan te spreken, gebruiken we een functie voor het matchen van klanten als onderdeel van Google Ads. Hiervoor sturen we één of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch naar Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden automatisch tijdens het overdrachtsproces met behulp van een speciaal algoritme. De gecodeerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven in alle Google-services die zijn gekoppeld aan de betreffende Google-account.

Klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Google als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google met betrekking tot de functie voor het matchen van klanten vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=nl&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.7 Google Ads conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagne. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de “cookie consent tool” op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de browser plug-in van Google beschikbaar op de volgende link
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kunt u hier bekijken: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12.8 Microsoft Advertising Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van conversietraceringstechnologie van de volgende leverancier: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Voor het gebruik van Universal Event Tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de conversiecookie die door Microsoft is ingesteld. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de op deze manier verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen meer op de interesses af te stemmen. De tags worden op geen enkel moment gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt er geen retargetingtechnologie gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13) Functionaliteiten van de site

13.1 YouTube

Deze website maakt gebruik van plugins om video’s van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Google LLC, VS

Wanneer je een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder om de plugin te laden. Bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video’s via de plugin wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken samen te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.2 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online kaartendienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Door deze dienst te gebruiken, wordt onze locatie aan u getoond en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan de servers van Google en daar opgeslagen zodra u de subpagina’s opent waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en analyseert deze.

Het verzamelen, opslaan en evalueren gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in verband met het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Waar dit wettelijk vereist is, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.3 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende aanbieder voor de gestandaardiseerde weergave van fonts: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven en wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van de provider. Bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, wordt naar de provider verzonden.

Gegevens kunnen ook worden verzonden naar Google LLC, VS

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen wordt alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.4 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. De provider gebruikt “Google Fonts”, d.w.z. lettertypen die door Google van internet zijn gedownload, voor het visuele ontwerp van het Captcha-venster. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de informatie die al via de ReCaptcha-functionaliteit naar Google is verzonden.

De service controleert of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of door misbruik door machine en geautomatiseerde verwerking, en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadwillige toegang. Om er zeker van te zijn dat een actie wordt uitgevoerd door een mens en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt de provider het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze ter evaluatie door naar de servers van de provider.

De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.5 Google Klantenbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programma)

We werken samen met Google in het kader van het programma “Google Klantenbeoordelingen”. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma biedt ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen te krijgen van gebruikers van onze website. Na een aankoop op onze website wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, sturen we uw e-mailadres door naar Google. Je ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin je wordt gevraagd om de winkelervaring op onze website te beoordelen. Uw beoordeling wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Customer Reviews-logo en in ons Merchant Centre-dashboard. Je beoordeling wordt ook gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google Klantenreviews kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Google.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

13.6 Sollicitaties op vacatures per e-mail

We adverteren momenteel vacatures op onze website in een aparte sectie, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren naar het opgegeven contactadres.

Sollicitanten moeten alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een weloverwogen oordeel, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, alsmede prestatiegerelateerde bewijzen en, indien van toepassing, gezondheidsgerelateerde informatie. Meer informatie over solliciteren is te vinden in de vacature.

Zodra de sollicitatie per e-mail is ontvangen, worden de gegevens uitsluitend opgeslagen en geanalyseerd om de sollicitatie te verwerken. Als we vragen hebben, gebruiken we het e-mailadres of telefoonnummer van de sollicitant. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (of § 26 para. 1 BDSG), in die zin dat de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. b. GDPR. GDPR, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van speciale gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op Art. 9 para. 1 lit. h GDPR als deze wordt uitgevoerd voor preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnostiek, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden de gegevens die hij of zij heeft ingediend en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden gewist na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 para. 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

13.7 Online sollicitaties via een formulier

We adverteren momenteel vacatures op onze website in een aparte sectie, waarvoor geïnteresseerden kunnen solliciteren via een overeenkomstig formulier.

Sollicitanten moeten alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om een weloverwogen oordeel te kunnen vellen, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals prestatiegerelateerde bewijzen en, indien van toepassing, gezondheidsgerelateerde informatie. Meer informatie over solliciteren is te vinden in de vacature.

Wanneer het formulier wordt verzonden, worden de gegevens van de sollicitant in gecodeerde vorm overeenkomstig de stand van de techniek naar ons verzonden, door ons opgeslagen en uitsluitend geanalyseerd ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (of § 26 para. 1 BDSG), in die zin dat de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 para. 1 GDPR (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 9 para. 2 lit. b. GDPR. GDPR, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van speciale gegevenscategorieën ook gebaseerd zijn op Art. 9 para. 1 lit. h GDPR als deze wordt uitgevoerd voor preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnostiek, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn gegevens op het formulier en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden gewist na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 par. 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

14) Hulpmiddelen en overige

14.1 – DATEV

We gebruiken de cloudgebaseerde boekhoudsoftwareservice van de volgende provider om onze boekhouding af te handelen: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg, Duitsland.

De provider verwerkt inkomende en uitgaande facturen en, indien van toepassing, de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, deze te matchen met de transacties en op basis hiervan de financiële boekhouding te creëren in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.

Als in dit proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

14.2 Cookie-toestemmingstool

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde “cookietoestemmingstool” om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De “cookietoestemmingstool” wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden verleend door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als er in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we met de provider een contract voor orderverwerking gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de exploitant en de instelmogelijkheden van de cookietoestemmingstool vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene (informatie- en interventierechten) toe ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de genoemde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op toegang overeenkomstig Art. 15 GDPR;</li
 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR;
 • Recht op wissen conform Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking conform Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie conform Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met Art. 77 GDPR
 • .

.
15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

16) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien van toepassing – aanvullend door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Selezionare un aeroporto